EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Geschiedenis

Geschiedenis van De Steiger.

In 1982 is De Steiger als VBO afdeling van MLK school het Want van start gegaan met een handjevol leerlingen en drie leerkrachten. Anderhalf jaar later, in november 1983 werd De Steiger officieel geopend door staatssecretaris van Leyenhorst.  Vanaf dat moment was het een zelfstandige school. Er zaten toen zo’n vijftig leerlingen op De Steiger en het onderwijsteam paste makkelijk rond een tafel van twee vierkante meter. Dat was ook de plaats waar de schooldag startte: aan de keukentafel. Elk teamlid had er zijn vaste plaats, iedereen wist waar de collega’s mee bezig waren en een aparte leerlingbespreking was nauwelijks nodig omdat alle belangrijke informatie over de leerlingen aan die tafel vanzelf de revue passeerde. Er waren twee theorielokalen voor AVO en een paar praktijklokalen waarin koken, hout, metaal, fietstechniek en handwerken werd gegeven. Het gymnastieklokaal werd, net als de gymdocent, gedeeld met het Want dat in hetzelfde gebouw aan de Griend gehuisvest was. 

In de loop der jaren groeide het aantal leerlingen langzaam maar zeker. Het onderwijsteam paste niet meer rond de keukentafel en de leerlingen pasten niet meer binnen de school. Voor de oudste leerlingen werd in 1986 de SWAF opgericht, de stichting werkprojecten arbeidsvoorziening Flevoland. De leerlingen werden hier voorbereid op de arbeidsmarkt en ze konden diploma’s halen voor motorzagen, heftruckchauffeur en bosmaaien. Achter het gebouw van De Steiger werden twee houten noodlokalen geplaatst om de overige aanwas aan leerlingen te herbergen. Verder kreeg de Steiger een paar leegstaande lokalen in basisschool de Schor tot z’n beschikking. Het moge duidelijk zijn: de Steiger was inmiddels uit z’n jasje gegroeid. Toen het Want verhuisde naar een andere locatie kwam er een heel stel extra lokalen beschikbaar voor De Steiger maar uiteindelijk was er toch geen plaats genoeg voor alle leerlingen. In schooljaar 2003-2004 werd een grote verbouwing uitgevoerd. Er kwamen nog eens 4 AVO lokalen en twee praktijklokalen bij.

Wat is er verder veranderd in de ruim 30 jaar van het bestaan van de Steiger? 

De leerlingen. Op hun 12e of 13e komen de leerlingen naar de Steiger en op hun 18e of eventueel hun 19e verlaten ze de school. De allereerste leerlingen zijn inmiddels de veertig al gepasseerd. Gelukkig zien we heel veel oud-leerlingen terug die komen vertellen hoe het met ze gaat of die hun eigen kroost op komen geven.

Het onderwijs. Per 1 augustus 2001 werd de Steiger een school voor Praktijkonderwijs met als hoofdthema’s: wonen, werken en vrije tijd. Later is daar ook nog burgerschap aan toegevoegd. De term VBO-MLK wordt niet meer gebruikt. Werd er in het begin nog wel gewerkt met bassischool materiaal,  inmiddels is dat verbannen naar het oud papier en zijn er methodes ingevoerd die speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld. Voor de leerlingen die door kunnen stromen naar het ROC is er een studievaardigheden groep en een AVO+ klas. Voor de NT2 leerlingen is er een taalklas. Verder wordt er op de Steiger les gegeven in 21 praktijkvakken, 10 praktijkvakken met een branchecertificaat, 3 praktijkvakken met een niveau 1 certificaat. De SWAF bestaat niet meer maar op de Vaartweg is ‘Het Bedrijf’ gevestigd. Hier krijgen leerlingen van 15 jaar of ouder les in de uitstroomrichtingen verkoop, horeca, productie, logistiek of metaal en mobiliteit. 

Het personeel. Van alle teamleden die in dienst van De Steiger waren bij de opening in november 1983 is er anno 2015 niet één meer in dienst. Om maar eens een voorbeeld te geven: in al die jaren zijn er 7 mensen adjunct, interim of gewoon directeur geweest. 7  Docenten hebben het vak koken gegeven, we hebben 3 logopedistes gehad, 3, orthopedagogen/psychologen, minstens 6 gymdocenten en 4 collega’s die het vak groen gaven. Het aantal collega’s dat AVO heeft gegeven is niet meer te achterhalen.

Het traject naar werk. Met een schoolbevolking van 50 leerlingen in het begin van de  tachtiger jaren was het traject van iedere leerling die uitstroomde naar arbeid puur maatwerk. We hadden nog geen arsenaal aan stageplaatsen. Soms werden deze via via gevonden en er is wel eens een oproep in de Flevopost verschenen. Inmiddels wordt dit traject strak geregisseerd. Er zijn 9 specialisaties.  Voordat een leerling stage mag lopen volgt hij of zij eerst een stagecursus. Dan is er een interne of externe stage, die begeleid wordt door een van de stagedocenten en het geheel wordt aangestuurd door de stagecoördinator.

Excursies. In de beginjaren van de Steiger werd er een fietskamp in Limburg georganiseerd en een ‘schoolkamp’ in de Eemhof. Dit is al jaren gelden vervangen door de themaweek. In de themaweek gaan sommige klassen op kamp, sommige klassen gaan educatieve dagjes weg maar in ieder geval is de hele school een week lang bezig met allerlei activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen. Sinds een paar jaar doet een aantal leerlingen mee met het evenement ‘Flevoland fiets tegen kanker.’

 Het bestuur. Tot en met 31 juli 2014 viel De Steiger onder het bestuur van de gemeente Lelystad. Op 1 augustus van dat jaar is het bestuur overgedragen aan de Eduvier onderwijsgroep.

Hetzelfde zijn gebleven: De naam van de school, een deel van het gebouw en de drive om onze doelgroep de allerbeste kansen te geven tijdens en na zijn of haar schooltijd. Ben je benieuwd? Maak gerust een afspraak om eens te komen kijken. We zijn er trots op wat we in die ruim 30 jaar bereikt hebben.

Team De Steiger.