EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerAquariusNautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Eduvier onderwijsgroep

Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben.

Naast arbeidstoeleiding van leerlingen op de scholen verzorgt Eduvier ook diverse leerwerktrajecten voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en om die reden  moeite hebben  aan het werk te komen.

Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies en begeleiding op maat.