EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Inschrijving & Toelating

Kennismaken

Leerlingen en ouders die meer willen weten over de school bieden we graag een rondleiding aan onder schooltijd. Zo krijgt u een goed beeld van de school en het onderwijs.

Aanmelden

Als ouders besluiten hun zoon of dochter aan te melden voor de Steiger, maken we een afspraak voor een  kennismakingsgesprek.

Het zorg- en adviesteam van de school beoordeelt of een leerling op basis van vaststaande criteria tot de Steiger kan worden toegelaten. Hiervoor zijn soms toelatingsonderzoeken nodig.

Het advies van het zorg- en adviesteam wordt met de ouders besproken en voorgelegd aan de Regionale Verwijzingscommissie voor het Voortgezet Onderwijs. Bij dit hele traject staat het belang van de  leerling centraal en wordt gekeken naar de mogelijkheden die de school de leerling kan bieden.

Afspraak en meer weten?

Om een afspraak te maken voor een rondleiding of een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met  mevrouw Ange Buczynski,de zorgcoördinator op De Steiger.