EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Missie en visie

Missie

Na De Steiger hebben de leerlingen een baan op een bij hem/haar passend niveau of een vervolgopleiding. Kunnen ze met de opgedane kennis (begeleid) zelfstandig wonen. Weten ze een betekenisvolle invulling te geven aan hun vrije tijd en zijn ze succesvolle burgers. 

Daarvoor ontwikkelen we met de leerlingen een aantal competenties. Behalve die competenties moeten we in voorkomende gevallen de leerlingen ook mentaal en sociaal weerbaar maken ten einde zich te kunnen handhaven in de maatschappij. 

De Steiger is een school met optimale ontwikkelmogelijkheden voor zowel de leerlingen als de medewerkers.

Visie

De Steiger gaat uit van de individuele mogelijkheden, talenten en ambities van de leerling. We werken systematisch en doelgericht aan individuele leertrajecten. Individuele leertrajecten, omdat die moeten aansluiten bij de ontwikkelmogelijkheden van de individuele leerling. 

De professionals van De Steiger blijven daarvoor met de leerling in contact. Met de leerling en zijn omgeving. Ten eerste met de ouders om samen met leerling en ouders realistische verwachtingen te formuleren. Daarnaast ook met maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld werkgevers en andere organisatie binnen het netwerk van De Steiger om zo zicht te houden op wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij goed te blijven functioneren. 

Het leerproces dient zodanig ingericht te zijn dat de leerling optimaal leert. Daarvoor is het nodig om samen met de leerling, haalbare doelen te formuleren. Die doelen haalt de leerling door hem uitdagende, stimulerende en betekenisvolle leerstof aan te bieden. 

Dat gebeurt in een leeromgeving die gekenmerkt wordt door veiligheid en een positieve sfeer, waarin leerlingen zich veilig en prettig voelen.