EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Wat is Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Denk je dat het VMBO net iets te moeilijk voor je is, dan is de keuze voor het praktijkonderwijs een logische stap. Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling en maakt voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan. In dit plan staat wat de leerling gaat doen om zich voor te bereiden op z’n eigen toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Individueel in plaats van algemeen

Op een school voor praktijkonderwijs krijg je les in taal, rekenen/ wiskunde, informatiekunde en lichamelijke oefening, maar niet volgens vaste programma’s, zoals op andere scholen. De individuele behoefte van elke leerling staat voorop in het praktijkonderwijs, en daardoor zijn de lessen aangepast aan elke individuele leerling en niet aan een algemeen lesprogramma.

Beroepsgerichte vakken

Naast de algemene vakken taal, rekenen, informatiekunde en lichamelijke opvoeding krijg je op het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die je later kan beoefenen. Deze beroepsgerichte vakken verschillen per middelbare school. Bij ons op de Steiger kun je les krijgen in vakken voor het magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca,  de groenvoorziening of in de winkel.

Van school naar praktijk

Voordat je beroepsgerichte vakken gaat volgen, ga je nadenken en overleggen over je eigen beroepswensen en je eigen mogelijkheden. Na verloop van tijd ga je ook één of meer stages lopen om praktijkervaring op te doen voor een echte baan. De middelbare scholen doen hun best om voor hun leerlingen een geschikte functie te vinden.