EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Studievaardigheden

De Steiger biedt leerlingen die hiervoor in aanmerking denken te komen een cursus studievaardigheden aan. Tijdens de cursus wordt gewerkt aan het op peil brengen van diverse vaardigheden die belangrijk zijn om een vervolgopleiding met succes te volgen. De eisen die gesteld worden door de MBO-instellingen komen steeds hoger te liggen. Daarom is een gedegen training van de toekomstige studenten noodzakelijk. Jullie volgen een programma gericht op het vergroten van de cognitieve vaardigheden*, het aanleren van studievaardigheden en het verdiepen van sociale en praktische vaardigheden. In de loop van de cursus wordt een test afgenomen om te kijken of het niveau van de leerling op diverse gebieden hoog genoeg is om succesvol een vervolgopleiding te kunnen volgen. Een goede studiehouding en goed afgeronde stages zijn daarvoor ook erg belangrijk.

Je kunt bij ons ook de cursus AVO-plus volgen. Deze cursus is bestemd voor leerlingen die hun kennis op bepaalde onderdelen van het AVO-onderwijs, zoals rekenen, taal en andere vaardigheden, flink willen vergroten. Voor de cursus studievaardigheden is dit een belangrijke voorloper. De cursus is ook bedoeld voor leerlingen die het leuk en belangrijk vinden om met genoemde zaken bezig te zijn.

 Afbeeldingsresultaat voor studeren

 Als je in aanmerking wilt komen voor studievaardigheden moet je:

  • Goed met rekenen, begrijpend lezen en spelling zijn (Dle's voor deze vakken moeten minimaal boven de 35/40 zijn).
  • Graag willen leren en daarvoor ook je best willen doen.
  • Een goede werk- en leerhouding hebben bij alle vakken op school.
  • Zelfstandig zijn en uit jezelf dingen doen (eigen initiatief).
  • Voldoende tijd vrij willen maken voor het huiswerk en allerlei opdrachten.
  • Je gedrag dat goed moet zijn.

* Cognitieve vaardigheden betekent: het vermogen om dingen te leren, onthouden en uitwisselen van kennis, enzovoort.