EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerAquariusNautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Ouders

 

Contact  

We verzoeken u de mentor te informeren over alle zaken die belangrijk kunnen zijn voor het welzijn van uw zoon of dochter. De mentor zal ook contact met u opnemen als daar aanleiding toe is. U kunt een mentor of leerkracht  vóór of na schooltijd bellen op het schoolnummer 0320 252 254.

Schoolregels

We vinden het belangrijk om goede afspraken en duidelijke regels te hebben. De schoolregels en andere afspraken vindt u in de schoolgids.

Te laat komen/ziek zijn

Iedere leerling moet op tijd in de les zijn. Daarom gaat de bel 5 minuten voor het begin van de lessen, zowel ‘s morgens als ‘s middags. Voor te laat komen en ongeoorloofde afwezigheid hebben wij een verzuimprotocol.

Als uw zoon of dochter de lessen niet bij kan bijwonen, door ziekte of om andere redenen, dan verzoeken we u de school hiervan tussen 07.45 en 8.30 uur telefonisch op de hoogte te stellen via nummer 0320 252 254.

Ouderbijdrage
Op de jaarlijkse Algemene Ouderavond wordt op voorstel van de medezeggenschapsraad de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage wordt gebruikt voor ondermeer het sinterklaas en kerstfeest. Het bedrag is vastgesteld op € 50,-