EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Medezeggenschapsraad

De MR-leden De Steiger in schooljaar 2016/2017

Personeelsgeleding: 

Mevr. Wilia Doeve / lid
Dhr. Martin Zwart / lid
Dhr. Tom van Gent lid / secretaris
Mevr. Selma Hoornweg

Oudergeleding: 

Dhr. Erik Lugthart / voorzitter
Dhr. Olaf Bosman / lid
Mevr. Wies Gaanderse / lid

Openbare vergadering

Agenda

Wat doen we?
Al onze vergaderingen zijn openbaar en we komen elke vier weken op de dinsdag of donderdag samen om te praten over diverse zaken die de school aangaan, zoals de jaarplanning, begroting, formatieplan, schoolondersteuningsplan, lestijden, vakantierooster, schoolgids en veiligheid. Kortom, over heel veel belangrijke zaken die u en uw kinderen aangaan, hebben wij als MR instemmingsrecht of adviesrecht. Wij kijken als MR eigenlijk over de schouder mee van de directie en de bestuurder van de school en geven gevraagd maar ook ongevraagd advies.
De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en wij nodigen u dan ook uit om te komen luisteren. Wie weet heeft u ook zaken die u aan de orde wilt laten komen. Onze secretaris Dhr. Tom van Gent  kan u vertellen wanneer wij weer een vergadering hebben.  

 Wilt u ook MR lid worden?

Neem dan contact met ons op. Natuurlijk willen wij eerst in een persoonlijk gesprek e.e.a. verder toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Onze voorkeur gaat uit naar een ouder van een leerling uit de basisgroep of oriëntatiegroep, omdat deze ouder nog enkele jaren kan meedraaien in de MR.
Als er meerdere aanmeldingen zijn worden er verkiezingen gehouden.

 

Voor meer informatie kijk u in onze digitale schoolgids op deze site.

Contact
T 0320 252 254
Info.mr.steiger@eduvier.nl