EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Groepen / fases

Fase 1: Leerlingen beginnen in de basisgroep

De leerlingen beginnen in de eerste klas en maken kennis met de AVO-vakken. Ook volgen ze praktijkvakken zodat het makkelijker is om een keuze te maken uit de verschillende sectoren in het 2e jaar.

Fase 2: Van breed oriënteren naar een keuze

moment

Nadat de leerlingen zich een jaar hebben kunnen oriënteren op de vier sectoren volgt in het tweede deel van fase twee een keuzemoment. Leerlingen gaan kiezen voor een sector. Om deze keuze zorgvuldig te kunnen maken wordt er onder andere een beroepentest bij de leerlingen afgenomen. Deze test en gesprekken met ouders en de vakdocent helpen de leerling in het bepalen van zijn of haar keuze. Naast AVO-lessen komt het accent steeds meer te liggen op het gericht werken naar een plek op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding. De leerlingen lopen diverse stages om werkervaring op te doen.

Fase 3: Specialisaties vinden plaats op het

trainingscentrum

Praktijkonderwijs & Arbeidstoeleiding is bedoeld voor leerlingen waarvan de talenten liggen in de praktijkvakken. Daarnaast is er aandacht voor individuele ontwikkeling en persoonlijke interesses op de gebieden: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Door veel aandacht te besteden aan praktische vakken en stages, doen leerlingen werkervaring op. Leerlingen voorbereiden op een duurzame  arbeidsplaats is onze heldere opdracht! Om bovenstaande mogelijk te maken heeft De Steiger zes werkplaatsen ingericht:

• werkplaats motorvoertuigen
• werkplaats lassen en metaalbewerking
• werkplaats vorkheftruck & magazijn
• werkplaats wasserette & arbeidstraining (bestaande uit: klussen, demontage en productiewerkzaamheden)
• werkplaats detailhandel
• werkplaats horeca-keuken
• werkplaats zorg & dienstverlening
• werkplaats groen

Fase 4: Nazorg
Wat doet nazorg? Nazorg is een taak met een doorverwijzende, ondersteunende en bemiddelende rol binnen het netwerk in de regio. Het doel van nazorg is om de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in onderwijs en/ of werk te voorkomen (preventief handelen). Wanneer er sprake is van uitval, willen wij zo spoedig mogelijk de benodigde begeleiding bieden of een bemiddelende rol spelen om hervatting van deelname in de maatschappij te bewerkstelligen. Wij signaleren, ondersteunen en  onderwijzen door wanneer dit gewenst en noodzakelijk is. Dit kunnen wij alleen als we weten waarnaar we kunnen doorverwijzen.
Daarom is één van de doelen van nazorg ook het netwerk en de zorgomgeving van de regio goed in beeld te hebben. Daarnaast kunnen oudleerlingen altijd met vragen bij ons terecht.

In de schoolgids sttat nog meer informatie over de nazorg en de verschillende fases.