EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nieuws

Agenda MR De Steiger PrO

Datum: 14 december 2017

Tijd: 19:00 uur

Locatie: De Griend 50

Voorzitter: Carolien Zwetsloot

 

 

Vaste agendapunten

 

 

 

1

Opening en welkom

Carolien

 

 

2

Vaststellen van de agenda

 

 

 

3

Vaststellen Conceptnotulen

 

d.d. 02-11-2017,

d.d. 12-06-2017

 

4

Mededelingen

 

 

 

5

Ingekomen post

Tom

 

 

6

Rondvraag / WVVTTK

 

 

 

7

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingebrachte agendapunten

Inbrenger

Doel (Info, advies, besluit)

Tijd

1

BMR vergadering van afgelopen maandag 11 december

Carolien

 

 

2

Begroting 2018 Eduvier, inclusief De Steiger PrO

Els

 

 

3

Beleidsnotitie Deskundigheidsbevordering en professionalisering

Els

 

 

4

Taakbeleid De Steiger PrO

Ton

 

 

5

MR activiteitenplan 2017-2018

Wilia

 

 

6

Veiligheidsplan. Ri&E Vaartweg en Griend, voortgang.

Ton

 

 

7

OPR samenwerkingsverband

Wilia/Koen

 

 

8

Leerlingraad

Ilse

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Actie/besluitenlijst

 

 

 

1

 

 

 

 

2